Asset Plus Envanter Yönetim Sistemi

Demirbaş, Envanter ve Stok Yönetiminde Deneyimli Doğru Çözüm

Envanter Yönetimi

Şirketlerin yapısal olarak büyüdükçe ve lokasyon sayıları arttıkça demirbaşlarını yönetmeleri bir hayli zorlaşmaktadır. İnceleme sonucunda ise muhasebe kayıtlarındaki demirbaş sayısı ile reel demirbaş sayılarının örtüşmediği anlaşılmaktadır.

Büyük bütçeler harcanarak satın alınan birçok demirbaş depolarda beklemekte, kullanım ömrünü doldurmuş, nerede, hangi fiziksel durumda ve kime ait olduğu bilinmeyen demirbaşlar için kira, sigorta ve vergi gibi ekstra harcamalar doğabilmektedir. Söz konusu durumlar envanter yönetiminin olmaması ya da işletmelerde uygulanmaması, doğru envanter yönetim sisteminin kullanılmaması neticesinde saptanamamaktadır.

Sonuç olarak hakkında bilgi sahibi olunamayan demirbaşlara vergi ve sigortalar ödenmekte, aslında ihtiyaç olmadığı halde yeni satın alımlara yatırım yapılmakta ve eksik veriler ile personellerin zamanlarını daha çok harcamaları (iş gücü ve çalışan birim zaman ücreti) sonucu maddi kayıplar yaşanmaktadır.

 

Neden Envanter Yönetim / Takip Yazılımı?

İhtiyacı tam olarak karşılayan bir envanter yönetim yazılımı envanterlerin yaşam döngüsü (kayıt, transfer, sahibi, kondüsyonu vb.) kontrol edilerek, devamlılığını sağlamak, en küçük bütçe ile maksimum sayıda envanterden fayda sağlayarak gideri en aza indirmek ve kar sağlamak şirketlerin birinci amacı olmalıdır.

Envanter yönetimi kapsamında organizasyon içindeki envanter yaşam döngüsüne ait süreçlerin konusunda uzman danışmanlar ile analizi ve doğru bir envanter takip yazılımı aracılığıyla demirbaş yönetiminin otomasyonu neticesinde optimum insan gücüyle maksimum fayda sağlamak envanter yönetiminin temelidir.

Envanterlerin işletmeye girişinden çıkışına kadar tüm süreçlerinin, amortisman, kontrat, garanti, sigorta vb. tüm detaylarının yönetilmesini, raporlanması ve envanter yaşam döngüsünün takibinin barkod / RF-ID teknolojisi kullanılarak yapılmasını sağlar.

SOX, COBIT ve ITIL standartlarını destekleyici raporlar oluşturur.

Android OS tabanlı online mobil uygulamayla rfid barkod demirbaş sayım, denetim ve kontrol kolaylığı sağlar.

AssetPlus Envanter Yönetim Sistemi Özellikleri
 • Bulut tabanlı altyapı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Barkod (QR, Linear) ve RF-ID teknolojisi
 • Sabit kıymetin bulunduğu yer ve departmanın takibi
 • Lokasyon özelinde envanter listelerinin alınabilmesi
 • Bir sabit kıymetin, şirketler topluluğunda bulunduğu süre içerisinde, tüm hareketlerinin şirket, müessese, departman ve teslim edildiği personel bazında takibinin yapılabilmesi
 • Her bir sabit kıymetin bir numarasının olması, yapılan her türlü değişikliğin takibi, topluluk dışına çıksa dahi geçmiş kayıtların kaybolmaması
 • Projenin sadece ERP takip boyutu ile sınırlı kalmayıp, sabit kıymet hareketlerine ilişkin bir prosedürün de oluşturulması
 • Sabit kıymet türlerine göre şirket içi hareketten sorumlu birimlerin belirlenmesi
 • MS AD, SCCM, , ERP, Yardım Masası, İK yazılımları vb. yazılımlarla entegre olabilme, esnek yapı
 • Amortisman dışı sabit kıymetlerin ayrı bir şekilde takibi
 • Android tabanlı online mobil uygulaması aracılığıyla demirbaş sayım operasyonlarının hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi
 • Zimmet kayıtlarının personel dosyaları ile ilişkilendirilebilmesi, demirbaşların lokasyon, departman ve maliyet merkezi özelinde takip edilmesi
 • Envanter maliyetlerinin şirket içindeki departmanlara dağıtılabilmesi
 • Envanter amortismanlarının hesaplanması - TMS VUK ve UFRS (IFRS16)
 • Tüm hareketlerle ilgili ve planlanmış e-mail bildirimlerinin yapılması
 • Tüm bilgilerin istenilen formatta izlenebilmesi
 • Bilgilerin her an istenilen şekil, format ve kriterlerde raporlamaya hazır olması

AssetPlus Yönetimsel Özellikler
 • Demirbaş Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Stok Sarf Yönetimi
 • Zimmet Yönetimi
 • Anlaşma / Kontrat Yönetimi
 • Lisans Yönetimi
 • Talep Yönetimi
 • Eskime Yönetimi
 • Amortisman Hesaplama (VUK, TMS, IFRS "IFRS16")
Kazanımlar
 • Envanter bilgilerinin reel ve doğru bir biçimde elektronik ortama aktarılarak barındırılması
 • İşletme içerisindeki envanter yaşam döngüsünün takibi
 • Minimum efor ile maksimum fayda elde edilmesi
 • İnsan gücü tasarrufu ve kullanıcı yanlışlıklarının önlenebilmesi
 • Envanterlere ait amortisman bilgilerinin doğru ve güvenilir bir şekilde hesaplanması
 • Envanterleri fiziksel ve sahiplik durumlarına göre ayırarak ödenilen kira, sigorta ve vergilerin minimize edilmesi, fazla ve gereksiz ödemelerin ortadan kaldırılması
 • Doğru ve güvenilir amortisman hesaplaması
 • Finansal raporlamalar ile envanterlerin analiz edilmesi
 • Planlı sermaye bütçelerinin optimize edilmesi

AssetPlus ROI

Return of Investment

Yatırımın Geri Dönüşümü

AssetPlus Envanter Yönetimi Uygulama Yazılımı mevcut süreçleri iyileştirmekle birlikte envanterlere yapılan yatırımlardan geri dönüş ve maksimum kazanç sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

 

Maliyetlerini Azaltılması

Yaşam ömrünü yitirmiş, satılmış v.b. envanterlere ait vergi, sigorta, bakım anlaşması v.b. maliyetlerin ve ödemelerin tespiti

Yeni Kazanç Alternatifi Oluşturma

Amortisman süresi dolmuş, yenileme gerektiren envanterin satışıyla gelir elde edilmesi

Gelirlerin Arttırılması

Kullanılmadan depolarda veya kira maliyeti oluşturan ambarlarda atıl şekilde bulunan envanterlerin tespiti ve tekrar kullanıma alınmasıyla oluşabilecek yeni satın alımların önlenmesi

Periyodik Kontrol

Periyodik ve spot demirbaş sayımları için ayrılan zaman ve insan gücünden %70 oranında tasaruf edilmesi