ServicePlus Teknik Servis Yönetim Sistemi

BT Teknik Servis Süreçlerinizi Uçtan Uca Yönetin

Teknik Servis Yönetimi

Servis sağlayıcı firmaların iş hacimlerinin büyümesiyle ters orantılı olarak hizmet kalitesi düşmekte, yapılan işlerin denetlenmesi, planlanması ve teknik personellerin performanslarının değerlendirilmesi sağlıklı olarak yapılamamaya başlamaktadır. Yukarıda sayılanların başlıca nedeni servis yönetim sisteminin kullanılmaması ya da uygun sistematiğin firmalara uygulanamamasından kaynaklanmaktadır

Firmalar tarafından Servis Yönetim Sistematiğinin doğru bir şekilde uygulanmaması sonucu standart bir yapı oluşturulamamasıyla birlikte en önemlisi kısa süre zarfında servis kalitesi düşmektedir. Bahsi geçen durumlar sonucu birçok firma mevcut iş hacmini kontrol edemediği ve yönetemediği için küçülmekte ve maalesef kapanmaktadır.

Netice itibariyle kontrolsüz ve sistem barındırmayan yapılanmalar müşteri, sermaye ve sektördeki pozisyonlarını yitirmektedirler.

 

Neden Teknik Servis Yönetimi?

 

 

 

Doğru Servis Yönetim Yazılımıyla kurum içi ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanan sistematiğe sahip uçtan uca hizmet yönetiminin, ölçümlenebilir, raporlanabilir ve en önemlisi devamlılığının sağlanabilir olması işletmelerin hedefi olmalıdır.

 

Sistem entegratörü veya servis hizmeti sağlayan şirketlerin tüm servis ve operasyonel süreçlerinin takip edilebilmesini ve raporlanabilmesini sağlayan bulut tabanlı bir uygulama yazılımıdır.

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi; teknik servis firmaya ait mevcut süreçlerin otomatize edilerek ölçümlenebilir, analiz edilebilir, raporlanabilir, kontrol edilebilir, daha az insan gücü ve eforla daha iyi yönetilebilir hale getirilmesini sağlamaktadır.

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi müşteri, ürün ve anlaşma bazlı hizmetlerin kontrollü, doğru, bilgilendirici ve hizmet kalitesini düşürmeden en kısa sürede sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup gerek firma gerekse müşteri için minimum harcama ile maksimum seviyede fayda prensibini barındırmaktadır.

ServicePlus Özellikler
 • Bulut tabanlı altyapı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Performans Ölçümleme (KPI)
 • Arıza Tespit ve Ekspertiz
 • Parça ve İşçilik Maliyet Takibi
 • Bakım-Onarım ve Parça Değişim İle İlgili Otomatik Tekliflendirme
 • Ürün, Müşteri ve Proje Bazlı Tanımlanmış İndirim Oranlama (%)
 • Tekrar Tamir (Re-Repair) Takip ve Yönetimi
 • Yedek Parça Yönetim
 • Stok Yönetimi
 • Sevkiyat Yönetim ve Takibi
 • Gerçek Zamanlı (Real Time) Mobile Uygulama Platformu
 • Entegrasyon Kabiliyeti (Muhasebe Yazılımları, AssetPlus, DeskPlus)
 • Garanti ve Sigorta Yönetimi
 • Müşteri ve Ürün Bazlı SLA Yönetimi
 • Gerçekleştirilen İşlemlerle İlgili Otomatik E-Mail ve SMS Bildirimi
 • Marka-Model, Yedek Parça, Teknisyen ve Müşteri Bazlı İstatistiksel Raporlama
 • Planlı ve Anlık Esnek Raporlama Özelliği

Kazanımlar
 • İç ve dış müşteri memnuniyet artımı
 • Stok tüketiminin kontrol altına alınarak tüketim oranının azaltılması
 • Minimum efor ile maksimum fayda sağlanması
 • Servisin başlangıcından bitimi dahil olmak üzere tüm süreçlerinin takip edilebilmesi
 • İnsani yanlış veri giriş ve işlemlerin azaltılması
 • Garantili ve garantisiz ürünlerin ayrıştırılmasıyla yedek parça ve servis hizmet maliyetlerin kontrollü yönetimi
 • Anlaşma ve kontrat kapsamında SLA'e uyumluluğun dijitalleştirilmesi
 • Anlaşma/Kontrat ve/veya iş/müşteri bazlı servis finans raporlarının oluşturulması
 • Müşteri, teknisyen ve ilgili yöneticilerin otomatik notifikasyonlarla bilgilendirilmesi

ServicePlus ROI

Return of Investment

Yatırımın Geri Dönüşümü

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi ile iş/zaman tasarrufu ve personel kaynak optimizasyonu sağlanarak hizmet kalitesi yükseltilmekte, müşteri ve kazanç artışı elde edilmektedir.

 

Maliyetlerini Azaltılması

Personel optimizasyonu, yedek parça yanlış sipariş ve ulaştırma maliyetlerinin azaltılması.

Ek Yönetimlerin Oluşturulması

Yedek parça, stok, sevkiyat gibi servis hizmetler bütününü oluşturan yan hizmetlerin oluşturulması.

Gelirlerin Arttırılması

Müşteri portföyünü ve hacmini genişleterek gelir artışı sağlanması.

Raporlama

İstatistiksel, anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi

Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenebilmesi

Talep, ekspertiz, arıza onarım hizmetlerinin uzaktan ve yerinde sağlandığı durumların ürün, teknisyen bazlı analiz edilebilmesi ve raporlanması