DeskPlus Yardım Masası Yönetim Sistemi

IT ve non-IT Tüm Çağrılarınızı ve Taleplerinizi Yönetin

Yardım Masası Uygulaması

Organizasyonlar büyüdükçe iç hizmetleri sağlayan iş kolları da çoğalmaktadır. Şirket çalışanının herhangi bir ihtiyacıyla alakalı iletişime kuracağı kişi ve iletişim yöntemleri de çoğalmakta olup bu durum çalışan memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

Çalışanların rutin işlerini sürdürmeleri esnasında farklı arızalar ve talepler meydana gelmekte olup çalışan konu ile ilgili muhattap bulamamakta, arıza ya da talebinin giderilememesi nedeniyle performans ve iş gücü kayıpları yaşanmaktadır.

Arıza ile ilgili muhattap bulunduğundaysa ürünün nerede, kimde, bir önceki arızası vb. durumlar bilinemediği için aynı zaman ve iş gücü kayıpları teknik ekip tarafında da yaşanmaktadır. Çalışan memnuniyeti ölçümlenemediği gibi teknik personel performansı da ölçümlenememekte ve bu durumlar gereksiz insan gücü kaybı ve maddi giderler meydana getirmektedir. Yardım masası uygulaması ile tüm bu sorunların üstesinden gelinebilmektedir.

Neden Yardım Masası Yazılımı?

deskplus hizmet yardım masası yazılımı yaşam döngüsü

Şirket içi çalışanlar ve şirket müşterileri tarafından oluşturulan çağrıların kayıt altında tutulabilmesi, ölçümlenebilmesi, takibi ve verilen hizmet kalitesinin optimum düzeyde olmasını sağlar.

Çağrı yönetim yazılımı ile arıza kayıtlarının ve taleplerin ayrı süreçlerde yönetilmesi ve raporlanabilmesine ek olarak parça fiyatı ve işçilik ücretlerinin takibiyle birlikte çağrıyı yanıtlayan teknik kullanıcıların da performanslarının takibi ve ölçümü sağlanabilmektedir.

Bilgi işlem yardım masası uygulamamız içerisinde oluşturulan bilgi bankası yardımı ile çağrı oluşturma aşamasında teknik desteğe gerek kalmaksızın sorunların kullanıcılar tarafından self servis şekilde giderilmesi sağlanır.

Microsft Active Directory veya insan kaynakları uygulamalarıyla entegrasyon sayesinde çalışanların veri bütünlüğü oluşturulur.

DeskPlus Helpdesk yardım masası yazılımı Türkçe ve ingilizce dil desteği ve yazılım desteği sağlanmaktadır.


Bt Hizmet Masası Yazılımı

Çağrı yönetim sistemine gelen çağrıların, isteklerin ve taleplerin sınıflandırılarak servis seviyesi anlaşmaları (SLA) kapsamında yanıtlanması, çözümlenmesi ve yönetilmesini sağlar.

Çevirimiçi yazışma olanağı ile çağrı kaydı oluşturmuş olan çalışan ve bt yardım masası ekibi arasında köprü oluşturularak, çağrı hakkında bilgi alınabilmesi sağlar.

ITIL V3 standartlarını destekleyici raporlar oluşturur. Destek masası süreçlerinin raporlanması ve yönetimiyle KPI ölçümlemesi sağlar.

DeskPlus bt hizmet masası yazılımı web tabanlı bir uygulama olmakla birlikte mobil duyarlı yapısı ve android tabanlı native mobil uygulamasıyla hareket halinde çağrı kaydı oluşturma kolaylığı sağlar.

DeskPlus Çağrı Yönetim Sistemi Özellikler
 • Bulut ve web tabanlı altyapı
 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Modern ve teknolojik alt yapı (.Net Core)
 • Çağrıya konu bir envanter ise, envanter yerinin ve kullanıcı takibinin yapılması
 • Lokasyon bazında envanter listelerinin alınabilmesi
 • Çağrı kategorisi bazında çağrının direkt ilgili birime yönlendirilmesi
 • Genel arıza kaynaklı oluşan benzer çağrıların bir probleme bağlanarak, problemin çözümü sonucunda ilgili tüm çağrı kayıtlarının otomatik kapatılması
 • Çağrı kaydına konu işlemin giderilmesi için harcanan süre, işçilik maliyeti ve parça maliyetlerinin hesaplanması
 • İş kolu bazında talep yönetiminin işletilmesi
 • İnsan kaynakları, MS AD, ERP, envanter yönetim sistemleri, diğer yardım masası yönetim sistemleri vb. yazılımlarla entegre olabilme esnekliği olabilme, esnek yapı
 • Web (mobil duyarlı) ve Android tabanlı native online mobil uygulamasıyla hareket özgürlüğü
 • Çağrı ve çözüm bilgi bankası oluşturulabilmesi
 • Tüm hareketlerle ilgili ve planlanmış e-mail bildirimlerinin yapılması
 • Tüm yapılan iş ve işlemlerin loglanması
 • Tüm bilgilerin arzu edilen formatta izlenebilmesi
 • Bilgilerin her an istenilen şekil, format ve kriterlerde raporlamaya hazır olması

Yönetimsel Özellikler
 • Çağrı Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Talep Yönetimi
 • SLA Yönetimi
 • Personel Performans Yönetimi
 • KPI Yönetimi
 • Görev Yönetimi
Kazanımlar
 • Çağrı kaydının uçtan uca yönetilmesi
 • Çağrıların kategorik olarak takip edilebilmesi
 • Tekrar oluşturulan çağrının eski kayıtla ilişkilendirilmesi
 • Bir çağrı kaydı ile birden fazla kaydın oluşturulabilmesi
 • Kategori bazlı çağrıların otomatik olarak ilgili iş kollarına yönlendirilebilmesi
 • Çağrıların SLA bazlı takibinin ve ölçümlenmesinin yapılabilmesi
 • Talep yönetiminin çağrı kaydından bağımsız işletilmesi
 • Taleplerin kategorik olarak oluşturulabilmesi
 • Yardım masası ve teknik personel süreçlerinin yönetilebilmesi ve raporlanabilmesi
 • Çağrıya konu iş için kullanılan sarf malzeme ve işçilik bedellerinin hesaplanabilmesi
 • Minimum efor ile maksimum fayda sağlanması

DeskPlus ROI

Return of Investment

Yatırımın Geri Dönüşümü

Mevcut personelin daha etkin ve efektif kullanılması ve azaltılmasını, gereksiz çağrı ve taleplerin azaltılmasını, arıza oluşturan ürünlerin tespitiyle ek maliyet ve yatırımların önüne geçilerek giderlerde optimizasyon sağlayıcı raporlar oluşturmaktadır.

Maliyetlerini Azaltılması

Sık arıza yapan ürünlerin tespiti, gereksiz çağrıların tespitiyle mesai saatlerinin etkin kullanılması, personel performans değerlendirme ile faal olmayan personelin tespitiyle

Zaman ve insan gücü kullanımının azaltılması

Raporlama

Anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi

Çağrı kaydı, talep kaydı, personel, firma bazlı raporların alınabilmesi sağlar.