B2B Online Sipariş Yönetimi

Katalog Ürün Sipariş ve Raporlama Yönetimi
OrderPlus B2B Online Sipariş Yönetimi Logo

B2B Online Sipariş Yönetimi

Katalog Ürün Sipariş ve Raporlama Yönetimi
orderplus b2b online sipariş yönetim yazılımı
1.

Katalog Oluşturun

Ürünlerinizi ve ürün opsiyonlarınızı satış için kataloglaştırın.

2.

Sipariş Onay Yönetimi

Katalogdan ürünlerinizi, ürün ile ilgili opsiyonel parça veya hizmetinizi seçin. Onaylar sonrası teslimat sürecini başlatın.

3.

SLA Raporlama

Sipariş, sipariş onayı, teslim süresi ve teslimat tarihi dahil olmak üzere SLA'inizi hesaplayın.

orderplus b2b online sipariş yönetim yazılımı

Online Sipariş Yönetim Yazılımı

Birden çok şirketin siparişini anlık olarak yönetin.

İşletmelerin hacimleri büyüdükçe merkezi alımlar ve şirket içi standardizasyon güçleşmektedir. Standardizasyonun sağlanamaması destek alabilme sıkıntılarının yanı sıra işletme içerisi personel arası ilişkilerini de etkilemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin alımında gerek enflasyon gerekse pazar şartları nedeniyle farklılıklar yaşanmaktadır. Fiyatlarda meydana gelen bu değişiklikler planlı bütçenin aşılmasına ya da ihtiyacın tam olarak karşılanamamasına sebebiyet vermektedir.

Neden B2B Online Sipariş Yönetimi?

Yıl içi alımların planlı ve onaylı gerçekleştirilmesini sağlamakta, standart fiyatlarla ve piyasa değerinin altına alımı sağlamakta ve organizasyon için ürün ve hizmet birlikteliği sağlayarak firma için son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceği sabit fiyatlı katalog seçimi oluşturmaktadır. Geçmiş günlerden gelme bir alışkanlık olarak telefon ve yüz yüze alışveriş radikal olarak gerçekleştirilmekte olsa da kurumlar arası (B2B) elektronik ticaret radikal bir farklılıkla alışveriş aşamasından başlayarak, gerek ürün içerisine bundle edilmiş hizmetlerin listelenmesine ya da opsiyonların listelenmesine gerekse alışveriş sonrası lojistik hizmetlerinin anlık olarak takip edilebilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla kurum için müşteri memnuniyetini arttırır.

b2b sipariş yönetim programı
satın alma yönetim uygulaması yazılımı

Online Satın Alma Yönetimi Uygulaması (B2B Portal)

OrderPlus; kişilerin temassız otomatik olarak sabit fiyatlarla belirlenmiş kurumsal ürünlerin ve hizmetlerin web ortamında ticari firmalar tarafından alımlarını ve siparişlerini kolay takipleri için geliştirilmiş kurumlar arası (B2B) online sipariş yönetim yazılımıdır. Sabit alımı belirlenecek ürün BT ve BT’ye dayalı olmayan ürünlerin hepsi olabilmekle beraber ürünlere sağlanan opsiyonel hizmetler, yan ürünler kategorik olarak ana ürünlerle ilişkilendirilmektedir. Ürün grubu, ürün, firma ve talep-onay bazlı yetkilendirmeler, iş akışları ve süreçler oluşturulabilmektedir.

Yatırımın Geri Dönüşümü

satın alma yönetim uygulaması yazılımı yatırımın geri dönüşümü

Maliyetlerin Azaltılması

Katalog ürünlerin rayiç değer altında temin edilmesi ve lojistik hizmet maliyetlerinin azaltılması, zaman ve insan gücü kullanımının azaltılması.

Raporlama

Anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi, tarih, firma/iştirak, Ürün grubu, adet ve maliyet bazlı raporlar alınabilmesi.

;